Tháp giải nhiệt 2015 x 2175

Xuất xứ Việt Nam
Kích thước (mm) 2015 x 2175
Đường kính quạt 1170
Lưu lượng gió (m3/phút) 500